Går det att beställa varor efter önskemål som inte finns i butiken.

Svar JA så långt det är möjlig om produkterna finns på marknaden och inom våra riktlinjer om beställning av produkter.

 • Vi köper inte in produkter som innehåller våld, porr, vapen inte heller filmer med våld och porr inslag för vuxna.
 • Annars tar vi beställningar efter era behov.
 • Vi förbehåller oss rätten att neka beställning av produkt om produkten strider mot våra riktlinjer.

Kostnader för frakt 

Fraktkostnader Fri Frakt

OBS: Risk för leveransförseningar med anledning av Coronavirus

Leverans 

Tänk på att lördag/söndag ej är inräknade i leveransen!

Beställningar som läggs på arbetsdagar före klockan 16.00 kommer att skickas samma arbetsdag till DHL. På avsändningsdagen skickas ett e-postmeddelande som innehåller spårningskod (er) Beställningar som görs på fredag ​​efter 16.00 och på helger skickas på måndag.  

Returer

Klagomål och returer

 • Motparten är skyldig att omedelbart vid mottagandet kontrollera de levererade varorna för defekter, defekter, skador, avvikelser i mängd eller saknade eller felaktigt levererade produkter samt att inom 72 timmar efter mottagande anmäla detta till Användaren.
 • Om reklamation inte anmäls till Användaren inom den tid som avses i föregående stycke, anses varan ha mottagits i gott skick och överensstämma med avtalet.
 • Inga reklamationer kan göras med hänsyn till minimala färgskillnader och mindre färgavvikelser.
 • Inga reklamationer är möjliga avseende varor som efter motpartens mottagande har ändrat karaktär och/eller sammansättning eller har bearbetats helt eller delvis eller inte längre finns i originalförpackning.
 • Klagomål upphäver inte Motpartens eventuella betalningsskyldighet.
 • Produkter som returneras av Motparten utan föregående medgivande från användaren behöver inte accepteras av Användaren.
 • Retur kommer att ske på ett sätt som bestäms av Användaren och i originalförpackning eller förpackning.
 • Motparten ska göra det möjligt för Användaren att undersöka klagomålet och i detta sammanhang förse Användaren med all information som är relevant för klagomålet. Om retursändning är nödvändig för utredningen av reklamationen sker detta på Motpartens bekostnad och risk, om inte reklamationen i efterhand visar sig vara välgrundad.
 • Om ett fel anmäls senare har Motparten inte längre rätt till reparation, utbyte eller ersättning, om inte längre tid följer av varans beskaffenhet eller omständigheterna i övrigt.
 • Om det konstateras att en vara är defekt och ett reklamation i detta avseende har framförts i tid, kommer Användaren att ersätta den defekta varan inom rimlig tid efter att den har returnerats eller, om den inte rimligen kan returneras, en skriftligt meddelande om defekten från Motparten, efter Användarens gottfinnande, eller säkerställa dess reparation eller betala Ersättningsersättning till Motparten. Vid byte är Motparten skyldig att returnera den ersatta varan till användaren och ge användaren äganderätten till denna, om inte Användaren anger annat.
 • Om det visar sig att ett klagomål är ogrundat, kommer de kostnader som uppstår till följd av detta, inklusive forskningskostnaderna, från Användarens sida till följd av detta, helt på Motpartens bekostnad.

Återbetalningsskyldighet:

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 14 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida 

Kan jag avbryta min beställning?

Avbokningar är möjliga om du inte får ditt paket inom den angivna tidsramen för varje enskild produkt. Kontakta oss på info@temashoppen.se. eller telefon +46-070-7179752 så hjälper vi dig.

Vad händer om jag får fel artikel?

Kontakta kundtjänst info@temashoppen.se eller telefon +46-070-7179752 så får du återbetalning av den felaktiga varan inom 14 dagar

Erbjuder ni utbyten?

I vissa fall, detta gäller inte cyklar eller pooler. Kontakta info@temashoppen.se eller telefon +46-070-7179752 för att få upplysning vad som gäller vid öppet köp och byte av varor.

Beställningar utanför EU kontakta oss på info@temashoppen.se

Tänk på att lördag/söndag ej är inräknade i 3-7 dagars leverans!

Sverige

3-7 Dagar

Österrike

3-7 Dagar

Belgien

3-7 Dagar

Bulgarien

4-7 Dagar

Kroatien

4-7 Dagar

Tjeckien

3-7 Dagar

Danmark

3-7 Dagar

Estland

4-7 Dagar

Finland

3-7 Dagar

Frankrike

3-7 Dagar

Tyskland

3-7 Dagar

Grekland

4-8 Dagar

Ungern

3-7 Dagar

Italien

3-7 Dagar

Lettland

4-7 Dagar

Litauen

3-7 Dagar

Luxemburg

3-7 Dagar

Nederländerna

3-7 Dagar 

Polen

3-7 Dagar

Portugal

3-7 Dagar

Rumänien

3-8 Dagar

Slovakien

3-7 Dagar

Spanien

3-7 Dagar

Schweiz

3-7 Dagar